KodlaRize Projesi

Kodlama Projesi Nedir?

Kodla Projesi Rize Valiliği Bünyesinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ başkanlığında başlatılmış bir eğitim- öğretim projesidir.

İlimizde Ortaokulların aktif katılımı ile öğrencilerin; analitik düşünme becerilerinin, sebep sonuç ilişkisi kurma ve takım halinde çalışma yeteneklerinin, İnovatif düşüncelerini arttırıp girişimcilik becerilerini gelişmesi ve kod okuryazarlığı bilincinin yayılması için, bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde ve kodlama atölyelerinde kodlama eğitimi verilmesidir.  Devamını Oku…


Proje Gerekçesi

TÜİK verilerine göre 6-15 yaş arası çocuklarda bilgisayar kullanma yaşı ortalama 8 iken 6-10 yaş grubunda ortalama bilgisayara kullanmaya başlama yaşı 6’dır. 11-15 yaş grubunda ise 10’dur. Aynı araştırmaya göre 6-15 yaş arasındaki çocuklarımızın yaklaşık %45,6’sı hemen hemen her gün internet kullanmaktadır.  Devamını Oku…


Proje Hedefleri

  • Kod okuryazarlığı bilincini kazandırmak ve bu çerçevede ortaokul öğrencilerini, kod okuryazarı haline getirmek.
  • Köy, kent, kız veya erkek fark etmeksizin her kesimden sosyoekonomik farklılıkların önemini ortadan kaldırıp her öğrencinin kodlama yapabileceğinin farkındalığını oluşturmak.
  • Matematik, Fen Bilgisi gibi müfredatlar arası disiplinlerle bağlantı kurarak, öğrenilen ama gerçek hayatta uygulama imkânı bulunamayan bazı bilgileri somutlaştırma şansı vererek eğitimlerine (ders başarılarına) katkıda bulunmak.
  • Bu proje kapsamında Rize ve ilçelerinde bulunan ortaokullarda okuyan Öğrencilere algoritma ve kodlamanın mantığını kavratmak   Devamını Oku…

Eğitim Adımları

Projenin Eğitim Adımları iki aşamada belirlenmiştir.
1- Okullarda Bilişim Teknolojiler ve Yazılım Derslerinde
2- Kodlama Atölyelerinde

1- Okullarda:
Okullarda birlikte ilerleyebilmek için, Bilişim Teknolojileri ve yazılım dersine giren tüm öğretmenlere Temel Kodlama Becerileri (Algoritma, Code.org ve Scratch) konusunda eğitmen eğitimleri düzenlenmiştir. Bu çerçevede dönem sonunda kadar tüm öğrencilerin kendi yetenekleri doğrultusunda;  Devamını Oku…


Proje Metnini Görmek İçin Tıklayın