Proje Gerekçesi

TÜİK verilerine göre 6-15 yaş arası çocuklarda bilgisayar kullanma yaşı ortalama 8 iken 6-10 yaş grubunda ortalama bilgisayara kullanmaya başlama yaşı 6’dır. 11-15 yaş grubunda ise 10’dur. Aynı araştırmaya göre 6-15 yaş arasındaki çocuklarımızın yaklaşık %45,6’sı hemen hemen her gün internet kullanmaktadır.

Çocukların ağırlıklı olarak

ödev yapmak,
oyun oynamak ve
sosyal medya ortamlarına katılmak
için interneti kullandığı görülmektedir.

Araştırma sonuçlarında da görüldüğü üzere 6 yaşında bilgisayar kullanmaya başlayıp zamanının çoğunu bilgisayar oyunu ile geçiren çocukların; bu zamanı kendi isteğiyle eğlenerek öğrenmeye ayırması, bilgisayar karşısında tüketici olmaktan çıkıp üretici konuma gelmesi, sadece belli bir kesme değil köyden kente tüm öğrencilerin bilgisayar programlama ile tanışması amacı ile hazırlanmış bir projedir.

Kodlama ve algoritmik düşünme becerisinin artması beraberinde öğrencilerde analitik düşünme, problem çözümünde adım adım ilerleme, karşısına çıkan sorunlara pratik çözümler üretebilme gibi yetenekleri de arttırdığı görülmektedir.