Proje Hedefleri

  • Kod okuryazarlığı bilincini kazandırmak ve bu çerçevede ortaokul öğrencilerini, kod okuryazarı haline getirmek.
  • Köy, kent, kız veya erkek fark etmeksizin her kesimden sosyoekonomik farklılıkların önemini ortadan kaldırıp her öğrencinin kodlama yapabileceğinin farkındalığını oluşturmak.
  • Matematik, Fen Bilgisi gibi müfredatlar arası disiplinlerle bağlantı kurarak, öğrenilen ama gerçek hayatta uygulama imkânı bulunamayan bazı bilgileri somutlaştırma şansı vererek eğitimlerine (ders başarılarına) katkıda bulunmak.
  • Bu proje kapsamında Rize ve ilçelerinde bulunan ortaokullarda okuyan Öğrencilere algoritma ve kodlamanın mantığını kavratmak
  • Tüm Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersini okutan öğretmenlerinin derslerde kodlama eğitimi vermesini sağlamak
  • Dersi alan tüm öğrencilerin çevrimiçi kodlama eğitimi veren internet siteleri (code.org, vb. ) sitesine kayıt yaptırmasını sağlamak.
  • Scratch – Small Basic – Kodu Game Lab vb. programları kullanarak özgün projeler üretmelerini sağlamak:
  • Her ilçede en az bir adet kodlama atölyesinin oluşturulması ve yetenekli öğrencilerin keşfedilip kodlama atölyelerine yönlendirmek.
  • Proje kapsamında kodlama festivali düzenlemek.
  • Kodlama atölyelerinde, robotik programlama eğitimleri ile somut ürünler ortaya çıkarmalarını sağlamak,